۱۳۹۴/۰۲/۱۹

اختلال در نرم افزار OpenVPN در ایران

به گفته کاربران از روز گذشته گذر از فیلترینگ از طریق نرم افزار OpenVPN و از طریق پروتکلهای UDP و TCP در ایران با اختلال مواجه شده و در حال حاضر اتصال از طریق این نرم افزار حداقل در بخشهایی از ایران غیر ممکن شده است.